ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 21 ต.ต. 65 แก้ไข Update 09-01-2023 📌📌