รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

แผนการเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2567-2568

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี  2567

ม.1

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป

หนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567

บันทึกรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢📢บัญชีรายชื่อ สำหรับเลือกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เรียงตามคะแนนสอบทุกประเภท)

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

————————————————————

ม.4

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567
📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

————————————————————

📌ตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่
https://lks.school-sap.com/registration/

📌คู่มือขั้นตอนการสมัครในระบบออนไลน์  https://shorturl.at/dtTX4

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครได้ที่ line official lks

ม.1

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)ปีการศึกษา 2567(ฉบับแก้ไข)

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) ปีการศึกษา 2567

ม.4

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567(ฉบับแก้ไข)

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567

📣📣ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted math) ปีการศึกษา 2567

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted math) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH)ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted math) ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted math) ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2567

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP )ปีการศึกษา 2567

📂📂ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP )ปีการศึกษา 2567

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2567  

📢📢ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2567

📢📢เรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2567

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด 054-019664 ต่อ 1132 , 1133 , 4151 หรือ www.lks.ac.th