โรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา📌📌