📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูชาวต่างชาติจ้างสอนภาษาอังกฤษ (Subject : Recruiting individuals to be hired as a foreign language English teacher)