จดหมายข่าว ฉบับที่ 307 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันกระทงลอย “ป๋าเวณียี่เป็งละกอนลำปาง” ประจำปี 2566