จดหมายข่าว ฉบับที่ 145 โรงเรียนลำปางกัลยาณี แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง