จดหมายข่าว ฉบับที่ 059 คณะสะหรีละกอนนครลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร่วมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวรรฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง