จดหมายข่าว ฉบับที่ 060 ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรบรรยายการสัมนาทางวิชาการ โรงเรียนต้นแบบ : โรงเรียนลำปางกัลยาณี การบริหารจัดการ โดยใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL