จดหมายข่าว ฉบับที่ 065 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565