จดหมายข่าว ฉบับที่ 067 ลูกสนคนเก่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประจำปี 2565