จดหมายข่าว ฉบับที่ 070 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่