จดหมายข่าว ฉบับที่ 075 การประชุมคณะดำเนินกิจกรรม “การประชุมวิชาการเครื่อข่ายครู สควค. ภาคเหนือ ครั้งที่ 1”