จดหมายข่าว ฉบับที่ 076 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรม “การสื่อสารองค์ความรู้สาธารณะในปี 2023”