จดหมายข่าว ฉบับที่ 078 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565