จดหมายข่าว ฉบับที่ 096 โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้าอันดับที่ 1 สถานศึกษาได้รับรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS สูงสุดระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564