จดหมายข่าว ฉบับที่ 100 คุณครูคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ “หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ”