จดหมายข่าว ฉบับที่ 109 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการ “พัฒนาทักษะชีวิต จุดประกายความคิด พิชิตเป้าหมาย”