จดหมายข่าว ฉบับที่ 114 รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564