จดหมายข่าว ฉบับที่ 251 ลูกสนคนเก่ง สร้างชื่อเสียงระกับนานาชาติ ให้กับโรงเรียนลำปางกัลยาณี (ด้านดนตรีและการขับร้อง)