จดหมายข่าว ฉบับที่ 310 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF SCOLAIRE ระดับ A1 และ A2 ประจำปี 2566