จดหมายข่าว ฉบับที่ 311 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลเหรียญเงินการทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับชาติ Australian Mathematics Competition & Olympiad 2022