จดหมายข่าว ฉบับที่ 315 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลเหรียญเงิน การทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับชาติ Hong Kong International Mathematics Oliympiad (HKIMO) รอบ Heat Round