จดหมายข่าว ฉบับที่ 332 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2566