จดหมายข่าว ฉบับที่ 342 รับสมัครนักเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และม.4 พร้อมเรียนหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566