จดหมายข่าว ฉบับที่ 343 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566