จดหมายข่าว ฉบับที่ 350 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า