จดหมายข่าว ฉบับที่ 046 ค่ายผู้นำสภานักเรียนและพิธีลงนาม MOU ระหว่าง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กับ โณงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่