โรงเรียนลำปางกัลยาณี LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL ลูกสนคนเก่ง ! จำนวน 128 คน ผ่านการคัดเลือก TCAS 2 รอบ โควตา (Quota) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

 โรงเรียนลำปางกัลยาณีLAMPANG KANLAYANEE SCHOOL

ลูกสนคนเก่ง ! จำนวน 128 คนผ่านการคัดเลือก TCAS 2รอบ โควตา (Quota)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566