จดหมายข่าว ฉบับที่ 008 ลูกสนคนเก่ง ผ่านการคัดเลือก TCAS 2 รอบ โควตา (QUOTA)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 109 คน