จดหมายข่าว ฉบับที่ 010 โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินโครงการ “ปลอดเชื้อ ปลอดภัย จิตอาสาห่วงใย ร่วมใจช่วยกัน” ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565