จดหมายข่าว ฉบับที่ 018 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษษ 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี