จดหมายข่าว ฉบับที่ 020 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรม “พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565