จดหมายข่าว ฉบับที่ 024 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และม.2 ปีการศึกษา 2566