จดหมายข่าว ฉบับที่ 024 นักศึกษษวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการตรวจวินิจฉัย จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 และทดสอบร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565