จดหมายข่าว ฉบับที่ 026 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และม.4 ปีการศึกษา 2566