จดหมายข่าว ฉบับที่ 027 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการโรงเรียนสุจริต” Anti-Corruption Education 2023