จดหมายข่าว ฉบับที่ 028 ลุกสนคนเก่งกีฬา รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี