จดหมายข่าว ฉบับที่ 029 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศฯ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จาก สพม.ลปลพ