จดหมายข่าวฉบับที่ 031 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในร่มกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์”