จดหมายข่าว ฉบับที่ 033 สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ ถ่ายทำข่าวการส่งเสริมและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ASAEN โรงเรียนลำปางกัลยาณี