จดหมายข่าว ฉบับที่ 033 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตรตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ประเภททีมหญิงล้วน และได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ