จดหมายข่าว ฉบับที่ 034 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1 / 2566