จดหมายข่าว ฉบับที่ 035 โรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง