จดหมายข่าว ฉบับที่ 036 โรงเรียนลำปางกัลยาณี และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน