จดหมายข่าว ฉบับที่ 037 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณและโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานคณะกรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี