จดหมายข่าว ฉบับที่ 040 ลูกสนคนเก่ง ! โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลโครงการ Coding for Metaverse พร้อมเข้าแข่งข้นต่อ ระดับประเทศ