จดหมายข่าว ฉบับที่ 041 การประชุมเลือกตั้งเครื่องข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565