จดหมายข่าว ฉบับที่ 043 ค่ายสร้างแรงบันดาลใจการทำโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม