จดหมายข่าว ฉบับที่ 048 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566