จดหมายข่าว ฉบับที่ 050 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมโครงการสัมนา เครือข่ายสภาจำลองสัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่